TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Khám phá những điều tốt đẹp xung quanh tốt hơn

GOW AI - MỘT DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ AI TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN VỀ NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLM) VÀ CÁC ỨNG DỤNG LLM.

image
MÔ HÌNH

MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN GIÀU CẢM XÚC

Chúng tôi đã thu thập một kho dữ liệu chất lượng cao, gồm hàng triệu điểm dữ liệu được gắn nhãn cảm tính từ người dùng thực, và đào tạo một Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) bằng phương pháp Transformer, đạt được đầu vào và đầu ra cảm tính giống con người. Các mô hình của chúng tôi được xây dựng theo kiến trúc MoE và có hai thông số kỹ thuật: 8*7B và 8*3B.

ỨNG DỤNG

TheONE

TheOne Dating là ứng dụng kết bạn hẹn hò được xây dựng trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ ngôn ngữ mạnh mẽ giúp người dùng dễ dàng kết bạn và tương tác với những người bạn đến từ các quốc gia khác mà không có rào cản ngôn ngữ.

image
image
API

TÍNH TOÁN VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC

Chúng tôi cung cấp API để tính toán cảm xúc và nhận dạng tình cảm. Tốc độ phản hồi của API có thể đạt đến 63 mã thông báo mỗi giây và hỗ trợ các chữ dài có ngữ cảnh lên tới 128k. Có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và sử dụng công nghệ RAG.

BẮT ĐẦU NGAY

Một thử nghiệm về tính toán và biểu hiện cảm xúc được thúc đẩy bởi một eLLM.
NGHIÊN CỨU

LÝ THUYẾT CỐT LÕI

CTNet: Conversational Transformer Network for Emotion Recognition

use the multi-head attention based bi-directional GRU component and speaker embeddings. Experimental results on the IEMOCAP and MELD datasets demonstrate the effectiveness of the proposed method.

Aug, 2021

Multimodal Transformer Fusion for Continuous Emotion Recognition

the multi-head attention produces multimodal emotional intermediate representations from common semantic feature space after encoding audio and visual modalities.

Apr, 2020

Emotional Expression: Advances in Basic Emotion Theory

new studies are detailing the more nuanced and complex processes involved in emotion recognition and the structure of how people perceive emotional expression.

Dec, 2019
ĐỘI NGŨ

THÀNH VIÊN CỐT LÕI

Founder

a holds a Ph.D. from the University of Tokyo and a Master's degree from the University of Waterloo. He has worked at companies such as Oracle Corporation, Samsung R&D Institute, and Tencent Technology. He has extensive experience in areas such as large language models, application develop and more.

Long

Scientist

Co-Founder

Ph.D. in Computer Science from the University of Toronto, serves as a senior researcher. He has been working on computer vision and deep neural network research since 2010, with extensive research and implementation experience in large model tokenization, pre-training, fine-tuning, and engineering.

Qi Zhang

Scientist

Advisor

Ph.D. in Psychology, Associate Professor, Department of Psychology, Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo, Research interests lie in experimental psychology and cognitive psychology, with a primary focus on human cognitive processing, particularly the association between language processing and emotions.

Michiko ASANO

Psychologist

Head of Applications

Previously worked at Shanda Network, Joyy Inc., Tencent Technology, and other companies, leading the development of the world's first game community battle product WeGame. Possesses in-depth understanding of community and social products, with skills covering product development, operations, promotion, and more.

Ye Gang

Engineers